Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2014

bazyl
14:00
Glass fracturing at 5 Million frames per secon
Reposted fromHerrK HerrK viatwofragsleft twofragsleft

March 26 2014

bazyl
17:29
6423 f6c6 500
Happy to send app to review ;)

March 25 2014

bazyl
14:25
4431 9e49 500

March 21 2014

bazyl
09:40

Mateusz testuje apkę

bazyl
09:37
4841 da13 500
Zakryta Netka

March 18 2014

bazyl
10:53
8397 e801 500
Tags:

February 06 2014

bazyl
13:34
W Dajre, stolicy wielkiego Hallanu, królestwa w Hjorwardzie zachodnim, nastał czas wielkich zmian. W wyniku zamachu stanu tron przejęła Władczyni, półkrwi elfka. Nikt nie wie, skąd przybyła i jak się nazywa, lecz wiadomo powszechnie, że w przewrocie brały udział elfy i nie obeszło się bez błogosławieństwa bogów.
Tags:
bazyl
13:33
Test
Tags:

February 03 2014

bazyl
10:23
Kto testuje ten bugów się nie boi
bazyl
10:01
7075 7bfe 500
Aaaa

January 31 2014

bazyl
09:49
4033 0a26 500
Tags:
bazyl
09:48
3967 fcb0 500
Slow Montion Bullet

January 29 2014

bazyl
10:54
0959 4fd8 500
yoda
bazyl
10:35
0537 f899 500
Star Wars
Tags: Wars
bazyl
10:09
9700 f2f3 500
Star Wars
Tags: Star Wars

January 28 2014

bazyl
17:50
4783 8228 500
Star Wars
bazyl
17:36
4385 7419 500
Skrzypaczka
Tags: Muza Skrzypce
bazyl
17:32
4297 d089 500
Tatry
Tags: Tatry
bazyl
17:27
4078 07ba 500
Tatry
Tags: Tatry
bazyl
17:19
3780 78b2 500
Tatry
Tags: Tatry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl